Destek Bileti


Destek Biletlerim

Bu endpoint ile daha önce oluşturmuş olduğunuz bütün destek biletlerini görebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ni.net.tr/v1/tickets

Params

Bu sorgu için herhangi bir parametre göndermenize gerek yoktur.

Response

{
 "data": [
  {
   "id": 000000,
   "date": "30-11-18 10:30:09",
   "message": "Destek talebi mesaj.\n\n-----------------\nIP Adresiniz: 127.0.0.1",
   "status": "Closed",
   "attachment": "",
   "lastreply": "30-11-18 10:30:09",
   "replies": []
  },
 ]
}

Yeni Destek Bileti

Bu endpoint ile yeni bir destek talebi oluşturabilirsiniz.

Endpoint

POST https://api.ni.net.tr/v1/tickets/create

Params

Departman id numaraları;

Departman ID
Muhasebe 2
Müşteri Hizmetleri 6
Abuse / Şikayet 14
Alan Adı İşlemleri 18
Hosting Hizmetleri 19
Veri Merkezi Hizmetleri 20
Bulut Servisler 21
Diğer Servisler / Hizmetler 29
Parametre Tip Açıklama Gereklilik
title string Destek talebi başlığı. Zorunlu
department integer İlgili departman idleri yukarıdaki departman tablosundan alınabilir. Zorunlu
message string İletmek istediğiniz mesaj. Zorunlu
service* integer Sorun yaşadığınız hizmetin idsi. Buradan hizmetlerinizi sorgulayabilirsiniz. Zorunlu
serverip integer Hizmet IP adresi. Opsiyonel
serveruser string Sunucu kullanıcı adı. Opsiyonel
serverpassword integer Sunucu şifresi. Opsiyonel

*: Servis idsini yazarken başına S koymanız gerekmektedir. Örneğin S952157. Lütfen mesaj oluştururken türkçe karakter kullanmayınız.

Response

{
 "status": "success",
 "message": "Destek talebi başarıyla oluşturuldu."
}

Destek Bileti Cevaplama

Bu endpoint ile oluşturduğunuz destek biletine cevap verebilirsiniz.

Endpoint

POST https://api.ni.net.tr/v1/tickets/reply

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
id integer Destek talebi idsi. Zorunlu
reply string Göndermek istediğiniz cevap. Zorunlu

Response

{
 "status": "success",
 "message": "Ticket başarıyla cevaplandı."
}

Destek Bileti Kapatma

Bu endpoint ile sahip olduğunuz destek biletlerini kapatabilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ni.net.tr/v1/tickets/272298/close

Params

URL de bulunan tickets kısmından sonra ticket idsini yazmanız gerekmektedir.

Response

{
 "status": "success",
 "message": "/docs/1.0/technical-support/ticket#000000 numaralı destek talebi başarıyla kapatılmıştır."
}