TTDDoS Yönetimi


Saldırı Kayıtları

Bu endpoint için sadece /24 ile biten subnetleri sorgulayabilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ni.net.tr/v1/ttddos?subnet=0.0.0.0/24

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
subnet string IPv4 Subneti olarak gönderilir. Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "Gönderilen istek başarılı",
 "error": null,
 "data": [
  {
   "ddos_id": 000000,
   "host": "0.0.0.0",
   "request_date": "2019-01-10T15:27:52+03:00",
   "duration": 295,
   "importance": 2,
   "ongoing": false,
   "signatures": "IP Private",
   "impact": "1.43 Mbps/2.75 Kpps",
   "managed_objects": "Netinternet"
  }
 ]
}