Netinternet API Dokümanları


Bu dokümantasyon Netinternet api kullanımı için yazılmıştır.

Başlarken

API kullanımına başlamadan önce ilk yapmanız gereken Netinternet sitesine kayıt olmaktır. Buradan kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra sağ üstte bulunan müşteri paneline gitmelisiniz.

image

Buradan hesabım sekmesi altında bulunan hesap ayarlarınız kısmına gitmelisiniz.

image

Yan sekmede bulunan api sekmesinde gelip yeni anahtar oluşturmalısınız.

image

Açılan pencereye herhangi bir isim girdikten sonra api keyiniz oluşacaktır. Lütfen bu keyi saklayanız. Çünkü bir daha gösterilmeyecektir.

image

Kullanım

Yukarıdaki işlemler sırasıyla yapıldıktan sonra API key elde edilmiş olur. Herhangi bir istek yapılırken bu key Header kısmında gönderilir. Aşağıda istek göndermek için birkaç örnek verilmiştir.

PHP

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.ni.net.tr/v1/users/me",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_POSTFIELDS => "",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "accept: application/json",
  "authorization: Bearer " . $API_KEY
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}

GO

package main

import (
 "fmt"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://api.ni.net.tr/v1/users/me"

 req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

 req.Header.Add("authorization", "Bearer " + API_KEY)
 req.Header.Add("accept", "application/json")
 req.Header.Add("content-type", "multipart/form-data; boundary=---011000010111000001101001")

 res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

 defer res.Body.Close()
 body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

 fmt.Println(res)
 fmt.Println(string(body))

}